feedback

Petar Lepen

 • bacc.med.rad. i med.teh.
 • Zdravstvo
 • Varaždin / Varaždinska županija
 • Ukupne godine radnog iskustva: Dvije godine
 • Ukratko o meni:

  Prvostupnik sam medicinske radiologije i medicinski tehničar. Pouzdan, savjestan, organiziran te spreman na suradnju, usavršavanja i dodatna obrazovanja.

Radno iskustvo

 • Prvostupnik radiološke tehnologije / Županijska bolnica Čakovec  

  • Radno mjesto: Prvostupnik radiološke tehnologije
  • Tvrtka: Županijska bolnica Čakovec
  • Period: 4 / 2018 - Sada (trenutna pozicija)
  • Web stranice tvrtke: http://www.bolnica-cakovec.hr/
  • Zadaci i odgovornosti: Prvostupnik radiološke tehnologije u timu za intervencijsku kardiologiju - koronarografiju.
 • Volonter / Filmsko - kreativni studio VANIMA  

  • Radno mjesto: Volonter
  • Tvrtka: Filmsko - kreativni studio VANIMA
  • Period: 5 / 2017 - 6 / 2017
  • Web stranice tvrtke: http://www.vafi.hr/
  • Zadaci i odgovornosti: 8.Internacionalni festival animiranog filma djece i mladih Varaždin – 8.VAFI
   - pratnja inozemnim gostima po gradu
   - informiranje inozemnih gostiju (hotel, projekcije..)
   - dopremanje promotivnih materijala
   - doček gostiju na svečanom otvaranju i zatvaranju festivala
   - čišćenje, pospremanje te ostali fizički poslovi
 • Prvostupnik radiološke tehnologije / Poliklinika Medikol - Podružnica Čakovec  

  • Radno mjesto: Prvostupnik radiološke tehnologije
  • Tvrtka: Poliklinika Medikol - Podružnica Čakovec
  • Period: 11 / 2016 - 4 / 2018
  • Web stranice tvrtke: http://medikol.hr/
  • Zadaci i odgovornosti: Rukovođenje sa GE radiološkim aparatima (MR, CT, Denzitometrija i Digitalizirana konvencionalna radiografija) te Philips (Mamografija) za obavljanje radioloških dijagnostičkih radnji ali i informatičkom opremom kompanije „Dell“ i „Lenovo“ za dobivanje digitalne radiološke slike te njezino obrađivanje, uređivanje, pohranjivanje i kontroliranje u Infinitt-u (PACS). Svakodnevno korištenje MEDAVIS-a (Radiološki informacijski sustav) te Infinitt (Softwera za pohranu i analizu medicinskih slika-PACS). Pripremanje pacijenata za radiološku dijagnostičku obradu ali i posebno pristupanje maloj djeci, djeci s poteškoćama u razvoju, djeci s invaliditetom kao i slijepim osobama, gluhim osobama, osobama sa raznim poteškoćama i invaliditetom. Rukovođenje sa papirologijom, nalazima, dijagnostičkim slikama te rađenje dnevne i mjesečne statistike za potrebe odjela. Stalni kontakt s bolničkim odjelima (u svezi naručivanja pacijenata na određenu MR pretragu te konzultacije za pripremu pacijenata), administrativnim sektorom te preuzimanje materijala, dopisa, dokumenata i njihovo dopremanje na odjel Radiologije.
 • Volonter / Filmsko - kreativni studio VANIMA  

  • Radno mjesto: Volonter
  • Tvrtka: Filmsko - kreativni studio VANIMA
  • Period: 4 / 2016 - 4 / 2016
  • Web stranice tvrtke: http://www.vafi.hr/
  • Zadaci i odgovornosti: 7.Internacionalni festival animiranog filma djece i mladih Varaždin – 7.VAFI
   - doček inozemnih gostiju na autobusnoj stanici
   - pratnja inozemnim gostima po gradu
   - informiranje inozemnih gostiju (hotel, projekcije..)
   - dopremanje promotivnih materijala
   - doček gostiju na svečanom otvaranju i zatvaranju festivala
   - čišćenje, pospremanje te ostali fizički poslovi
 • Volonter / Socijalna samoposluga "Kruh Sv.Antuna", Varaždin  

  • Radno mjesto: Volonter
  • Tvrtka: Socijalna samoposluga "Kruh Sv.Antuna", Varaždin
  • Period: 3 / 2016 - 3 / 2016
  • Web stranice tvrtke: https://hr-hr.facebook.com/Socijalna-samoposluga-Kruh-sv-Antuna-Vara%C5%BEdin-233976963450223/
  • Zadaci i odgovornosti: Dijeljenje promotivnih letaka.
   Sakupljanje hrane za socijalno ugrožene ljude.
 • Stručni prvostupnik medicinske radiologije / Županijska bolnica Čakovec  

  • Radno mjesto: Stručni prvostupnik medicinske radiologije
  • Tvrtka: Županijska bolnica Čakovec
  • Period: 4 / 2015 - 4 / 2016
  • Web stranice tvrtke: http://www.bolnica-cakovec.hr/
  • Zadaci i odgovornosti: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
   Rukovođenje sa Shimadzu, Fuji, Philips i GE radiološkim aparatima za obavljanje radioloških dijagnostičkih radnji ali i informatičkom opremom kompanije „Dell“ i „Samsung“ za dobivanje digitalne radiološke slike te njezino obrađivanje, uređivanje i kontroliranje u Issi. Svakodnevno korištenje IBIS-a (Integralni bolnički informacijski sustav), RIS-a (Radiološki informacijski sustav) te Isse (Softwera za pohranu i analizu medicinskih slika). Pripremanje pacijenata za radiološku dijagnostičku obradu ali i posebno pristupanje maloj djeci, djeci s poteškoćama u razvoju, djeci s invaliditetom kao i slijepim osobama, gluhim osobama, osobama sa raznim poteškoćama i invaliditetom. Rukovođenje sa papirologijom, nalazima, dijagnostičkim slikama te rađenje mjesečne i godišnje statistike za potrebe odjela Radiologije. Stalni kontakt s bolničkim odjelima, bolničkom ljekarnom, skladištem, administrativnim sektorom te preuzimanje lijekova, materijala, dopisa, dokumenata i njihovo dopremanje na odjel Radiologije. Asistiranje liječnicima radiolozima kod ultrazvučne pretrage pri ultrazvučnoj dijagnostici kukova kod novorođenčeta i male djece.
 • Medicinski tehnicar / BMS Pflege- und Hilfsdienste Gmbh Aßlar  

  • Radno mjesto: Medicinski tehnicar
  • Tvrtka: BMS Pflege- und Hilfsdienste Gmbh Aßlar
  • Period: 9 / 2013 - 12 / 2014
  • Web stranice tvrtke: http://www.pflege-kompetenz-zentrum.de/
  • Zadaci i odgovornosti: PKZ je dobitnik prestižne nagrade
   "SmartHome Deutschland 2013"
   - Planiranje i provođenje Opće te Gerijatrijske zdravstvene njege
   - Previjanje SP (Suprapubičnih) i PEG (Perkutanih Endoskopskih Gastrostoma) rana/zavoja
   - Rukovođenje sa uređajima(Compat standard pump, Applix smart), sistemima(Compat Enteral Delivery System, APPLIX Smart/Vision PUMP SET) za reguliranje protoka tekućih hrana(Nestle Nutrition ISOSOURCE Standard Fibre, Fresubin Original Fibre) za PEG
   - Previjanje i tretiranje dekubitusnih, amputacijskih, transplantacijskih i ostalih rana sa specijalnim flasterima poput „Mepilex“ http://www.molnlycke.de/wundauflagen/schaumverbande/mepilex
   „Allevyn“
   http://www.smith-nephew.com/key-products/advanced-wound-management/allevyn/
   te „Draco“
   http://www.draco.de/
   - Rukovođenje sa kolostomom te njezino čišćenje, mijenjanje vrećica te obruča
   -Mjerenje vitalnih znakova
   - Dokumentacija manualna te kompjuterska u posebnom programu za njegu tzv.“Vivendi“
   - Organiziranje posjeta kućnih liječnika ali i menađera za rane i palijativnu skrb posebice sa njemačkim firmama „GHD – GesundHeits GmbH, Deutschland“ http://www.gesundheitsgmbh.de
   „Berger Care“
   http://bergercare.de
   i „Medi Trend“
   http://www.medi-trend24.de
   - Stalni kontakt sa kućnim liječnicima, menađerima za rane/palijativnu skrb te ljekarnama
   - Organiziranje transporta pacijenata sa vozilom Hitne pomoći te privatnim autoprijevoznicima poput „Taxi Hess“, „Mobilitas“, „Sanitrans“, „Minicar“ i „Lahn Dill Car“
   - Hitne intervencije
   - Slaganje i rukovođenje sa lijekovima
   - Rukovođenje sa medicinsko-tehničkim pomagalima ponajviše njemačke tvrtke „Beka Hospitec“
   http://www.beka-hospitec.de/DE/start.html sa modelima„NORA“, “AVERO Classic“ te „SENTA PUR L“ali i njemačke tvrtke
   „Mauser Einrichtungssysteme“ sa modelom kreveta za njegu „BC 430“ http://www.mauser-moebel.de/de/care/produkte/pflegebetten/bc400.php te pokretni stolovi http://www.mauser-moebel.de/de/care/produkte/nachttischsysteme/laveno.php te suradnja sa njemačkom firmom „Santec“
   http://www.santec-hessen.de za iznajmljivanje različitih medicinsko-tehničkih pomagala,oprema te drugih i ostalih usluga
   - Učenje/Uhodavanje/Upoznavanje internacionalnih kolega iz Portugala, Španjolske, Rumunjske, Turske, Sirije, Kazahstana ali i iz same Njemačke, sa općim i samim procesom rada u Domu za starije i nemoćne.
 • Volonter / dm-drogerie markt  

  • Radno mjesto: Volonter
  • Tvrtka: dm-drogerie markt
  • Period: 3 / 2013 - 3 / 2013
  • Web stranice tvrtke: http://www.dm-drogeriemarkt.hr/hr_homepage/odnosi_s_javnoscu/objave_za_medije/objave_za_tisak_2012/
  • Zadaci i odgovornosti: Čišćenje Gradskog jezera Aquacity.
 • Volonter / Varaždinska županija  

  • Radno mjesto: Volonter
  • Tvrtka: Varaždinska županija
  • Period: 3 / 2013 - 3 / 2013
  • Web stranice tvrtke: http://www.varazdinska-zupanija.hr/index.php/novosti/iz-zupanije/4126-u-humanitarnoj-akciji-banka-hr
  • Zadaci i odgovornosti: -dijeljenje letaka
   -slaganje paketa
   -animiranje kupaca
 • Volonter / Varaždinska županija  

  • Radno mjesto: Volonter
  • Tvrtka: Varaždinska županija
  • Period: 11 / 2012 - 11 / 2012
  • Web stranice tvrtke: http://www.varazdinska-zupanija.hr/index.php/novosti/iz-zupanije/3789-u-humanitarnoj-akciji-banka-hr
  • Zadaci i odgovornosti: -dijeljenje letaka
   -slaganje paketa
   -animiranje kupaca
 • Tehnička služba na 42.Varaždinskim baroknim večerima / Koncertni ured Varaždin  

  • Radno mjesto: Tehnička služba na 42.Varaždinskim baroknim večerima
  • Tvrtka: Koncertni ured Varaždin
  • Period: 9 / 2012 - 10 / 2012
  • Web stranice tvrtke: http://www.koncertni-ured.com.hr/
  • Zadaci i odgovornosti: Fizički poslovi.
   Prijem i animiranje gostiju.
   -Studentski posao.
 • Tehnička služba na 41.Varaždinskim baroknim večerima / Koncertni ured Varaždin  

  • Radno mjesto: Tehnička služba na 41.Varaždinskim baroknim večerima
  • Tvrtka: Koncertni ured Varaždin
  • Period: 9 / 2011 - 10 / 2011
  • Web stranice tvrtke: http://www.koncertni-ured.com.hr/
  • Zadaci i odgovornosti: Fizički poslovi.
   -Studentski posao.
 • Kolporter Varaždinskih županijskih novina / Varaždinske vijesti  

  • Radno mjesto: Kolporter Varaždinskih županijskih novina
  • Tvrtka: Varaždinske vijesti
  • Period: 7 / 2008 - 9 / 2010
  • Web stranice tvrtke: http://varazdinske-vijesti.hr/
  • Zadaci i odgovornosti: Kroz ljeto sam kao učenik/student prodavao lokalne novine "Varaždinske vijesti".

Formalno obrazovanje

 • Zdravstveno veleučilište Zagreb  

  • Naziv obrazovne ustanove: Zdravstveno veleučilište Zagreb
  • Područje: Biomedicinsko područje
  • Naziv dodijeljene kvalifikacije: Prvostupnik medicinske radiologije (Bacc.med.rad.)
  • Stručna sprema: Stručni prvostupnik
  • Država: Hrvatska
  • Mjesto: Zagreb
  • Period obrazovanja: 2009 - 2012
 • Medicinska škola Varaždin  

  • Naziv obrazovne ustanove: Medicinska škola Varaždin
  • Područje: Biomedicinsko područje
  • Naziv dodijeljene kvalifikacije: Medicinski tehničar
  • Stručna sprema: SSS - srednja stručna sprema
  • Država: Hrvatska
  • Mjesto: Varaždin
  • Period obrazovanja: 2005 - 2009

Dodatno obrazovanje

 • "Trening pružanja prve pomoći".  

  • Naziv dodatnog obrazovanja: "Trening pružanja prve pomoći".
  • Vrsta dodatnog obrazovanja: Tečaj
  • Organizator ili obrazovna ustanova: Njemački Crveni križ
 • Tečaj Hrvatskog znakovnog jezika  

  • Naziv dodatnog obrazovanja: Tečaj Hrvatskog znakovnog jezika
  • Vrsta dodatnog obrazovanja: Tečaj
  • Organizator ili obrazovna ustanova: Hrvatski savez gluhoslijepih osoba „Dodir“
  • Stečene profesionalne vještine: Uspješno položen I.i II. semestar tečaja Hrvatskog znakovnog jezika u organizaciji Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba „Dodir“.
 • Program osposobljavanja obrazovanja odraslih za referenta poslovne podrške  

  • Naziv dodatnog obrazovanja: Program osposobljavanja obrazovanja odraslih za referenta poslovne podrške
  • Vrsta dodatnog obrazovanja: Ostalo
  • Organizator ili obrazovna ustanova: Srednja škola Ivanec
  • Stečene profesionalne vještine: Program omogućava polaznicima stjecanje teorijskih i praktičnih znanja iz najtraženijih područja ekonomije (prodaje, nabave, skladišta, marketinga, administracije i financija) odnosno upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom kroz ERP poslovni sustav.
 • Vozačka dozvola  

  • B
 • Znanje stranih jezika  

  • njemački / Izvrsno
  • engleski / Izvrsno
  • slovenski / Dobro
 • Općenito služenje računalom  

  • Znanje rada na računalu / Izvrsno
 • Računalni programi  

  • MS Office / izvrsno

Reference

 • Završni rad  

  • Naziv reference: Završni rad
  • Ukratko o referenci: Radionuklidne pretrage koštanog sistema

Još niste korisnik? Registracija je brza, jednostavna i besplatna

Registrirajte se