feedback

Ivana Radenić

 • Viši stručni saradnik za odnose s javnosšću
 • Odnosi s javnošću
 • Virovitica / Virovitičko-podravska županija
 • Ukupne godine radnog iskustva: Četiri godine
 • Znanje i vještine:
  Komunikacijske vještine Smatram da sam jako komunikativna osoba i svoje komunikološke sposobnosti razvijala sam tokom rada na lokalnoj radio stanici kroz razne programe, učestvovanje u raznim debatama, a pored toga, posao koji trenutno obavljam podrazumijeva svakodnevnu komunikaciju sa većim brojem građana za šta su neophodne dobre komuniakcijske sposobnosti u cilju rješavanja njihovih problema. rnOrganizacijske / rukovoditeljske vještine Učestvovanje u organizaciji većeg broja kulturnih i sportskih manifestacija gdje sam u većem broju slučajeva bila jedan od glavnih organizatora i inicijatora, a u skladu sa poslom koji sam obavljala. Susretala sam se sa situacijama u kojima su bile neophodne dobre organizacijske i rukovoditeljske sposobnosti (npr. javne rasprave, press konferencije itd) gdje bi posebno istakla svečano otvaranje Vijećnice u kojem je učestvovao veliki broj zvanica, volontera, domaćih i stranih medija. Takođe, vodila sam razne programe na sportskim, kulturnim, istorijskim i drugim manifestacijama. Ovom prilikom bi istakla i da sam bila inicijator raznih omladinskih projekata na području opštine Novi Grad koju su imali za cilj da okupe mlade ljude da zajednički rade na stvaranju pozitivnog ambijenta na području teritorije grada u kojem žive. U svom poslu sam radila na saradnjama sa gradovima iz okoline, ali i sa gradovima iz država Evropske unije. Saradnje su ostvarivane sa ciljem rada na raznim projektima i upoznavanju sa drugim kulturama, tradicijama i običajima.rnPoslovne vještine Nakon završenog fakulteta radila sam na svom usavršavanju tako što sam volontirala na radiju, a potom svoje usavršavanje nastavila na poslu Višeg stručnog saradnika za odnose s javnošću u Kabinetu načelnika opštine.rn
 • Ukratko o meni:

  Ovim pismom želim da iskažem svoju motivaciju i vlastitu želju za daljnim usavršavanjem. rnDiplomirala sam na Komunikološkom univerzitetu, u oblasti komunikacija. Kao Diplomirani komunikolog za odnose s javnošću i na osnovu dosadašnjeg radnog iskustva mogu da kažem da posedujem I značajno iskustvo u administraciji, medijima posebno u dijelu odnosa s javnošću. Smatram da se dobro snalazim i kao timski igrač trudeći se da u tim unesem dodatnu energiju u cilju realizacije zacrtanih ciljeva.rn

Formalno obrazovanje

 • Komunikološki koledž  

  • Naziv obrazovne ustanove: Komunikološki koledž
  • Područje: Društveno područje
  • Naziv dodijeljene kvalifikacije: Diplomirani komunikolog za odnose s javnošću
  • Stručna sprema: VSS - visoka stručna sprema
  • Država: Bosna i Hercegovina
  • Mjesto: Banja Luka
  • Period obrazovanja: 2009 - 2012
  • Dodatne informacije: Program odnosa s javnošću tematizuje komuniciranje preduzeća i organizacija. Na ovom smjeru izučavaju se ključni aspektima organizacijskog komuniciranja – od oblikovanja organizacijske kulture, preko različitih načina komuniciranja sa ciljnim javnostima, do kampanja i istraživanja u odnosima s javnošću. Kako danas svaka organizacija polaže pažnju na vlastite odnose s javnošću, glavni predmet je učenje baviti se organizacijskim komuniciranjem i odnosima s javnošću u preduzećima, javnim ustanovama, državnoj upravi, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima, te u agencijama za odnose s javnošću i reklamu.

Dodatno obrazovanje

Još niste korisnik? Registracija je brza, jednostavna i besplatna

Registrirajte se