feedback
Da biste mogli sudjelovati u diskusiji morate biti registrirani i prijavljeni.
Zatvori

Porez na promet nekretnina i dohodak od prodaje nekretnina

Nekretnine Croatia

Nekretnine Croatia

  • Varaždin

Zakon o porezu na promet nekretninama regulira plaćanje poreza na promet nekretnina odnosno oslobođenje od plaćanja istog. Porez ,u visini 5% procijenjene vrijednosti nekretnine od strane Porezne uprave, plaćaju kupci nekretnine koji su već vlasnici jedne nekretnine pogodne za stanovanje (ako je nekretnina premalena s obzirom na proširenje obitelji plaća se razlika po m2),a od plaćanja poreza su oslobođeni kupci kojima je to prva nekretnina i tom kupnjom rješavaju svoj stambeni status.

Uvjeti koje treba ispunjavati kupac da bi bio oslobođen od poreza na promet nekretninama:

1) Mora biti hrvatski državljanin i imati prijavljeno prebivalište na adresi gdje se nalazi nekretnina.

2)Veličina nekretnine ne prelazi određene površine koje su vezane uz broj članova obitelji:

-do50 m2 stambenog prostora za jednu osobu

-do 65 m2 stambenog prostora za dvije osobe

-do 80 m2 stambenog prostora za 3 osobe

-do 90 m2 stambenog prostora za 4 osobe

-do 100 m2 stambenog prostora za 5 osoba

-do 110 m2 stambenog prostora za 6 osoba

-do 120 m2 stambenog prostora za 7 i više osoba

3) kupac i članovi bliže obitelji nemaju u vlasništvu nekretninu adekvatnu za stanovanje

4) kupac i članovi bliže obitelji nemaju nekretninu pogodnu za odmor ili ostale nekretnine veće vrijednosti.

Kod kupovine novoizgrađene građevine osnovica za obračun poreza na promet nekretninama je cijena zemljišta koja je obračunata i uključena u cijenu kupljene nekretnine, a nekretnina je kupljena od tvrtke koja je gradila i prodavala . Kupac je dužan podnijeti prijavu za razrez poreza ili zahtjev za oslobođenje od istog u roku od 30 dana od ovjere kupoprodajnog predugovora ili ugovora.


DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA

Članak 23.

(1) Dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima.

(2) Kod dohotka od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina priznaju se izdaci u visini 30% od ostvarene najamnine ili zakupnine.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, izdaci potrebni za ostvarivanje dohotka od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna pristojba utvrđuju se u visini 50% od ostvarene najamnine.

(4) Kod ostvarivanja dohotka od imovinskih prava izdaci se utvrđuju u visini stvarno nastalih, za koje porezni obveznik posjeduje uredne i vjerodostojne isprave.

(5) Dohotkom iz stavka 1. ovoga članka smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos uz naknadu. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci.

(6) Dohodak od otuđenja nekretnine iz stavka 5. ovoga članka ne oporezuje se ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavnim članovima njegove uže obitelji iz članka 29. ovoga Zakona, a i u slučaju ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave.

(7) Dohotak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava iz stavka 5. ovoga članka ne oporezuje se ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka te nasljeđivanjem nekretnina i imovinskih prava.

(8) Gubici od otuđenja nekretnina i imovinskih prava mogu se odbiti samo od dohotka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava koji je ostvaren u istoj kalendarskoj godini.

(9) Dohodak od imovine i imovinskih prava oporezuje se samo ako se ne radi o dohotku koji se oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti te ako se na dohodak ne plaća porez na dobit.

14. PROCJENA DOHOTKA OD IMOVINE

Članak 24.

Ako pri utvrđivanju dohotka iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona, zakupnina, najamnina, primitak od imovinskih prava te primitak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava nije prijavljen ili nije prijavljen u tržišnom iznosu, dohodak će utvrditi Porezna uprava prema tržišnim cijenama u mjestu u kojemu se nekretnina nalazi, mjestu u kojemu se imovinsko pravo daje na korištenje odnosno u mjestu u kojemu se imovinsko pravo otuđuje.

15. PROMJENA NAČINA UTVRĐIVANJA DOHOTKA OD IMOVINE

Članak 25.

(1) Porezni obveznik koji dohodak od imovine ostvaruje izdavanjem u najam ili zakup nekretnina a obveznik je poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, utvrđuje dohodak u skladu sa člancima od 18. do 22. ovoga Zakona.

(2) Porezni obveznik koji dohodak od imovine ostvaruje izdavanjem u najam ili zakup nekretnina, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, može na vlastiti zahtjev utvrđivati dohodak u skladu sa člancima od 18. do 22. ovoga Zakona.

(3) U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka porezni obveznik može plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak, u skladu s odredbama članka 17. ovoga Zakona.

Datum objave: 09.04.2011.

Još niste korisnik? Registracija je brza, jednostavna i besplatna

Registrirajte se