feedback
 • Tema: Bika.net

Uvjeti korištenja portala Bika.net

Ovim Uvjetima korištenja reguliraju se međusobna prava i obveze Njuškalo d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Miroslava Miholića 2, OIB: 94718723416, kao pružatelja usluga na portalu Bika.net i fizičkih i/ili pravnih osoba koje koriste usluge portala.

Prihvaćanje uvjeta korištenja

 1. Pristupanjem stranicama portala Bika.net ili korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, njegovog sadržaja ili usluge, Korisnik prihvaća sve uvjete korištenja ovih i svih pridruženih stranica i servisa.
 2. Promjene uvjeta korištenja

 3. Njuškalo d.o.o. zadržava pravo promjene i modifikacije uvjeta korištenja portala, kao i svih servisa i podstranica koje su dio Bika.net portala u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Bika.net portala upoznat s aktualnim uvjetima korištenja stranica, odnosno da ih razumije i u potpunosti prihvaća.
 4. Registracija korisnika, korisnički podaci i interakcija korisnika

 5. Za korištenja pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama korisnik se mora prijaviti u sustav pomoću e-maila i lozinke koje je obvezan odabrati u procesu registracije.
 6. U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće podatke. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnom deaktivacijom korisničkog računa.
 7. Njuškalo d.o.o. prikuplja samo one informacije koje su bitne za ostvarenje svrhe Bika.net portala, a to je povezivanje fizičkih i/ili pravnih osoba koje su u potrazi za izvršiteljima određenih radnih zadataka s onima koji traže profesionalni angažman, odnosno povezivanje tih korisnika međusobno s ciljem ostvarivanja poslovnih kontakata i promocije isključivo profesionalnih znanja, vještina i iskustava.
 8. Njuškalo d.o.o. će sa svim prikupljenim podacima postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, drugim važećim propisima te Politikom privatnosti.
 9. Nisu dozvoljena imena i nadimci koje je nemoguće izgovoriti (primjer: ._|.<(+_+)>.|_. ), koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteno je koristiti imena javnih osoba. U slučaju kršenja ovih uvjeta Bika.net ima pravo deaktivirati korisnički račun.
 10. Uz svoje ime i prezime korisnici ne smiju navoditi imena tvrtki, brandova ili web stranica, kao ni više jednakih znakova u nizu (primjer *** grafički dizajner ***).
 11. Bika.net zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, u slučaju kada korisnik na bilo koji način krši ove uvjete ili na neki drugi način usporava ili ometa rad stranica. Njuškalo d.o.o. zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Njuškalo d.o.o. podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
 12. Aktivacijom korisničkog računa korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga Bika.net portala.
 13. Svi korisnički računi koji u roku od 15 dana nisu aktivirani bit će obrisani.
 14. Korisnik je dužan brinuti o sigurnosti svoje korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati. Bika.net ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik prijavi vjerojatnu zlouporabu odgovarajuće postupati. Prijavu korisnik može izvršiti putem e-maila podrska@bika.net ili putem telefona korisničke podrške 01 6500 953.
 15. Neovlaštenim korištenjem portala Bika.net smatrat će se pokušaj registriranja dva ili više korisnika portala koji odgovaraju jednoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
 16. Registrirani korisnici imaju mogućnost predstavljanja i povezivanja s drugim korisnicima putem korisničkih profila.
 17. Korisnik je suglasan da se neće koristiti sadržajem i uslugama Bika.net portala kako bi:
  1. se lažno predstavljao kao druga pravna ili fizička osoba i/ili korisnik Bika.net portala te kako bi korisnicima naštetio, zastrašio ih ili im prijetio;
  2. objavljivao, prenosio i/ili razmjenjivao sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim hrvatskim zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan;
  3. objavljivao, prenosio i/ili razmjenjivao informacije za koje korisnik zna ili je morao znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili Bika.net portalu;
  4. obavljao bilo koju radnju koja je ilegalna ili neautorizirana;
  5. objavljivao, prenosio, slao i razmjenjivao sadržaj namijenjen prikupljanju, čuvanju i/ili objavljivanju osobnih podataka korisnika Bika.net portala;
  6. objavljivao, prenosio, slao i razmjenjivao sadržaj koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke, ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
  7. reklamirao ili tražio od bilo kojeg korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristio informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivao, slao i razmjenjivao neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja;
  8. prodavao ili prenosio svoj profil na drugu osobu.
 18. Fotografije, dokumenti, video i audio materijali, kao i svi drugi sadržaji koje korisnik objavi u svom profilu moraju za cilj imati potpuniju profesionalnu prezentaciju korisnika. Svi materijali koji ne odgovaraju navedenim uvjetima bit će uklonjeni sa stranica, pri čemu Bika.net zadržava pravo deaktiviranja korisnika koji je postavio navedene sadržaje.
 19. Privatni korisnici ne smiju za svoje profil fotografije postavljati logotipe, bannere, fotografije javnih osoba, kao ni bilo koje sadržaje koji nisu u skladu s općim odredbama o sadržaju u ovom dokumentu.
 20. Svaki je korisnik osobno odgovoran za svoju interakciju s ostalim korisnicima portala. Bika.net ima pravo, ali ne i obavezu, nadzirati komunikaciju među korisnicima koja se odvija putem platforme.
 21. Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik se obvezuje da neće utjecati na administratora i/ili moderatora Bika.net portala na način da ignorira njihova upozorenja i poruke, odnosno da lažno prijavljuje druge članove Bika.net zajednice. Korisnici koji se ogluše na upozoravajuće poruke administratora i/ili moderatora bit će kažnjeni deaktivacijom računa.
 22. Administratori i moderatori Bika.net zajednice nisu ni u kom pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju. Oni imaju pravo promijeniti, premjestiti ili obrisati svaki sadržaj i podatke za koji smatraju da krši uvjete korištenja Bika.net portala, bez prethodne najave.
 23. Korisnici koji postavljaju nepotrebne i nepoželjne informacije, informacije nevezane za temu, neprimjereno razgovaraju s korisnicima, te koji oblikuju postavljene sadržaje na način da im se smanjuje čitljivost bit će sankcionirani od strane administratora i moderatora.
 24. Zabranjeno je namjerno provociranje, nekonstruktivno započinjanje ili dupliciranje tema.
 25. Svi eventualni sporovi nastali iz međusobnih odnosa korisnika portala (zbog istinitosti podataka o korisniku, sadržaju natječaja, i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Njuškalo d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih odnosa.
 26. Sadržaj i usluge

 27. Sve objave, natječaji, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, prenijeti preko stranica, kao i poveznice sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Bika.net ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnovom naknade štete prema izdavaču internet portala Bika.net, a po bilo kojoj osnovi vezanom uz dostavljeni sadržaj, korisnik preuzima odgovornost, kao i obvezu, poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio izdavača Njuškalo d.o.o. od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Njuškalu d.o.o. svaku štetu koja je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojoj osnovi vezanih uz dostavljeni materijal.
 28. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaje koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće na portalu poduzimati akcije kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
 29. Njuškalo d.o.o. zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga, u bilo koje vrijeme, te iz bilo kojeg razloga. Njuškalo d.o.o. također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i nihovim dijelovima bez prethodne najave.
 30. Natječaji za radna mjesta

 31. Natječaje na portalu Bika.net mogu objavljivati registrirani korisnici portala, fizičke i pravne osobe.
 32. Natječaji objavljeni na portalu moraju imati isključivo karakter ponude radnog angažmana. Natječaji koji ne poštuju ovo pravilo neće biti objavljeni na portalu.
 33. Natječaji objavljeni na portalu Bika.net moraju sadržavati specifične podatke o slobodnom radnom mjestu. U natječajima nije dopušteno oglašavanje proizvoda i usluga, odnosno bilo čega drugog što nije direktno vezano uz opis radnog mjesta i uvjete angažmana.
 34. U jednom natječaju dozvoljena je objava samo jedne pozicije za koju korisnik može angažirati jednu osobu ili više ljudi (primjer: dopušteno je oglasiti potragu za dvije osobe za poziciju asistenta u marketingu, no nije dopušteno u istom oglasu tražiti direktora prodaje i asistenta u marketingu). U slučajevima kada korisnik ima potrebu za objavom natječaja za više pozicija, za svaku od pozicija objavljuje zaseban natječaj.
 35. Predani natječaj mora sadržajno pripadati u najmanje jednu unaprijed definiranu kategoriju radnih mjesta. Jedan natječaj može se nalaziti u najviše dvije kategorije. Bika.net zadržava pravo izmjene kategorije u slučajevima kada odabrana kategorija nije primjerena za objavljeni natječaj.
 36. Naslov natječaja mora odgovarati nazivu pozicije koja se oglašava. U naslov nije dopušteno upisivati naziv tvrtke, branda ili web stranica. Naslov natječaja može sadržavati samo slovne znakove od A-Ž i brojeve. Upotreba više jednakih znakova zaredom nije dozvoljena (npr. ///prodajni predstavnik///).
 37. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati, prenositi sadržaje ili komentare s poveznicama koji vode na affiliate programe. Sadržaji koji pozivaju na sudjelovanje u mrežnim marketinškim aktivnostima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Također, nisu dopušteni natječaji koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.
 38. U danom trenutku korisnik može imati samo jedan aktivan natječaj za jednu poziciju.
 39. U sadržaju natječaja nije dopuštena objava poveznica na web stranice te e-mailova van onih polja koja su predviđena za objavu takvih sadržaja, a koji moraju biti usko vezani uz sam natječaj i/ili poslodavca. Poveznice na stranice koje su konkurentske Bika.net portalu nisu dopuštene.
 40. Njuškalo ima pravo urediti, izmijeniti, ili ne objaviti natječaje i to bez najave u slučajevima kada se krši neki od gore navedenih uvjeta. Njuškalo zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog natječaja, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog natječaja (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).
 41. Natječaji za radna mjesta objavljuju se nakon prethodne provjere.
 42. Objavom natječaja na Bika.net portalu korisnik se obvezuje da će savjesno provoditi selekcijski proces i odgovarati na upite ostalih korisnika. Korisnik mora imati aktivnu adresu gdje povremeno pregledava elektroničku poštu.
 43. Autorska prava

 44. Sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljene na Bika.net portalu uključivo sa svim sadržajima koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i sukladno tome ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka Njuškalo d.o.o.
 45. Sadržaji i usluge objavljeni na Bika.net portalu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:
  1. sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;
  2. korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih i srodnih prava Njuškalo d.o.o. i trećih osoba;
  3. korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Njuškalo d.o.o.;
  4. na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logotip.
 46. Objavom sadržaja (natječaja, profila, komentara i sl.) korisnici neopozivo ovlašćuju Bika.net da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje i distribuira i u drugim medijima. Bika.net u drugim medijima neće objavljivati osobne podatke korisnika, nego isključivo neidentificirajuće podatke i link na Bika.net.
 47. Odgovornost

 48. Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja portala Korisnik otklanja s Njuškalo d.o.o. svaku odgovornost koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana uz korištenje sadržaja i/ili usluga Bika.net portala, kao i za bilo koje radnje drugih korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice. Korisnik se ujedno odriče potraživanja naknade za bilo kakvu štetu od Njuškalo d.o.o., a koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove stranice.
 49. Bika.net ne predstavlja posrednika pri zapošljavanju. Bika.net portal je kreiran u cilju što bolje informiranosti Korisnika o ponudi i potražnji na tržištu rada, te zadržava autorsko pravo za svaki sadržaj objavljen na portalu.
 50. Nakladnik ne jamči za točnost u primljenim oglasima i/ili objavljenim profilima i životopisima te ne odgovara za posljedice nastale na temelju informacija objavljenih na portalu.
 51. Svi podaci objavljeni na portalu Bika.net zaštićeni su i mogu se koristiti isključivo na način kako je propisano ovim uvjetima korištenja. U slučaju korištenja podataka u svrhe koje nisu propisane uvjetima korištenja, a bez prethodnog pisanog odobrenja nakladnika, slijede sankcije na temelju Zakona o autorskom djelu i srodnim pravima, a nakladnik je ovlašten koristiti se svim zakonskim mogućnostima radi zaštite svojih prava i interesa.
 52. Njuškalo d.o.o. ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu web stranica.

Podaci o upravitelju sistema Bika.net

Njuškalo d.o.o.
Miroslava Miholića 2
HR - 10000 Zagreb
MBS 2243610
OIB 94718723416

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 2243610. Temeljni kapital društva iznosi 20.000 kuna i u cijelosti je uplaćen.

Ova pravila nalaze se na adresi:
Uvjeti korištenja portala Bika.net


OBAVIJESTI O IZMJENAMA UVJETA KORIŠTENJA

Ovi su uvjeti korištenja zadnji put ažurirani 15.11.2018.

Zadnje vijesti

 • Bika.net: Politika privatnosti
 • Bika.net: Politika kolačića
 • Banner oglašavanje
 • Cjenik pojedinačnih usluga
 • Cjenik paketa usluga

Još niste korisnik? Registracija je brza, jednostavna i besplatna

Registrirajte se