feedback

Nikola Matijević

 • diplomirani inženjer građevinarstva
 • Vođenje projekata
 • Zagreb-Novi Zagreb / Grad Zagreb
 • Trenutna pozicija:
  projektant / DETALJ PROJEKT d.o.o.
 • Ukupne godine radnog iskustva: Između pet i deset godina
 • Znanje i vještine:
  -poznavanje stručnih softverskih programa za statiku, izrdadu radioničih nacrta, 3D crtanje, općenito projektiranje u građevinrastvu.
  -znanje engleskog jezika u govoru i pismu-radio u stranoj kompaniji 5 godina
  -spremnost na timski rad- radio u projektnom uredu sa 10 zaposlenih na velikim industrijskim projektima
  -željan novih znanja, spoznaja i izazova
  -sposoban i na individualni rad
 • Ukratko o meni:

  Rođen u Zagrebu gdje sam završio i obrazovanje - GRAĐEVINSKI FAKULTET, VII stupanj, diplomirani inženjer građevinarsta-smjer ORGANIZACIJA GRAĐENJA.
  Zadnjih 8 godina radio kao projektant u projektnim biroima na projektiranju velikih industrijskih objekata. 2008 godine položio stručni ispit i učlanjenjem u KOMORU GRAĐEVINARA postao ovlašteni građevinski inženjer. Prije rada u građevinskom sektoru radio sam 5 godina u Američkoj kompaniji HALIBURTON u ljudskim resursima na poslovima pružanja logističke potpore Američkoj vojsci na područjima bivše Jugoslavije.

Radno iskustvo

 • projektant / DETALJ PROJEKT d.o.o.  

  • Radno mjesto: projektant
  • Tvrtka: DETALJ PROJEKT d.o.o.
  • Period: 10 / 2009 - Sada (trenutna pozicija)
  • Web stranice tvrtke: http://www.aki-biro.hr/
  • Zadaci i odgovornosti: - projektant suradnik kod projektiranja industrijskih i velikih trgovačkih objekata
   - rad na projektiranju čeličnih i betonskih konstrukcija
 • projektant / AKI d.o.o.  

  • Radno mjesto: projektant
  • Tvrtka: AKI d.o.o.
  • Period: 10 / 2005 - 10 / 2009
  • Web stranice tvrtke: http://www.aki-biro.hr/
  • Zadaci i odgovornosti: - projektant suradnik kod projektiranja industrijskih objekata
   - radio na projektiranju betonskih i čeličnih konstrukcija

Formalno obrazovanje

 • GRAĐEVINSKI FAKULTET  

  • Naziv obrazovne ustanove: GRAĐEVINSKI FAKULTET
  • Područje: Tehničko područje
  • Naziv dodijeljene kvalifikacije: DIPLOMIRANI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA
  • Stručna sprema: VSS - visoka stručna sprema
  • Država: Hrvatska
  • Mjesto: Zagreb
  • Period obrazovanja: 2002 - 2009

Dodatno obrazovanje

Reference

 • RAZNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI  

  • Naziv reference: RAZNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI
  • Ukratko o referenci: „COLDBOX“ – zgrada rashladno postrojenje u Njemačkoj, dimenzija12x9x65 metara, -radionički nacrti postrojenja, 200 t čelične konstrukcije. RADARSKA STANICA – rešetkasti čelični stupovi visine 12, 14 i 20 metara -glavni projekti čeličnih stupova PORTANOVA OSIJEK - Osijek -radionički nacrti čelične konstrukcije trgovačkog centra površine 80000 m2, tj. cca 6000 tona čelične konstrukcije HYDROCRACKER COMPLEX – INA Rafinerija Rijeka - Urinj -radionički nacrti dijela postrojenja, 300 t čelične konstrukcije cijevnih mostova s platformama, ŠKOLSKO-SPORTSKA DVORANA - Garešnica Radionički nacrti čelične konstrukcije sportske dvorane raspona 35m, s pripadnom malom dvoranom i aneksom ukupne površine 1700m2, KKE Sisak – Blok C: Strojarnica plinske i parne turbine -izrada izvedbenog projekta čelične hale, zgrade pomoćnih postrojenja kotla površine 900 m2 EL-TO ZAGREB Vrelovodno-kotlovsko postrojenje, čelične konstrukcije -izrada izvedbenog projekta čelične konstrukcije galerija i podesta oko kotla PLINOVODNI SUSTAV PULA-KARLOVAC Magistralni plinovod Vodnjan-Umag DN300/50 s pripadajućim mjerno-redukcijskim stanicama -glavni i izvedbeni građevinski projekt plinovoda dužine 73 km PLINOVODNI SUSTAV LIKE I DALMACIJE IV dio sustava od PČ/MRS Benkovac do PČ Dugopolje(MRS Split) s pripadajućim mjerno-redukcijskim stanicama -glavni i izvedbeni građevinski projekt plinovoda dužine 45 km ARENA Zagreb -radionički nacrti čelične konstrukcije krovišta sportske dvorane površine 14800m2 TS 400/220/110/35 kV MELINA-zamjena sabirničkog sustava 110 KV -glavni i izvedbeni projekt čeličnih postolja aparata u rasklopištu trafostanice TE-TO Zagreb – Blok L: Rasklopno postrojenje -glavni i izvedbeni projekt 110kV rasklopnog postrojenja, REKLAMNI PANOI TIP BIGBOARD-pano dimenzija 10x5 m , visine konstrukcije 5, 7 i 12 m -glavni, izvedbeni projekti i radionički dokumentacija REKLAMNI PANOI TIP OUTDOOR-pano dimenzija 4x3m, visine 5 i 6 m -glavni projekti panoa TS 110/10(20) kV TURNIĆ U RIJECI-privremeno i stalno postrojenje -glavni i izvedbeni projekt privremenog i stalnog postrojenja trafostanice PRIVREMENO RP 35 kV U TS KOMOLAC-trafostanica kod Dubrovnika-privremeno postrojenje -glavni i izvedbeni projekt
  • Datoteka: REFERENCE-NIKOLA MATIJEVIĆ

Još niste korisnik? Registracija je brza, jednostavna i besplatna

Registrirajte se