feedback

PRESTANAK RADA PORTALA BIKA.NET

Usluge portala Bika.net od 13. ožujka 2024. godine više nisu dostupne. Dosadašnji registrirani korisnici mogu se prijaviti na Bika.net i preuzeti svoje podatke do 13. svibnja 2024 godine.

Nakon 13. svibnja 2024, sustav više neće biti dostupan, a podaci će biti obrisani.

Korisnici su ovu obavijest kao i više informacija o ukidanju Bika.net portala primili putem dostavljene e-mail poruke na njihove registrirane email adrese kako bi u primjerenom roku mogli preuzeti svoje podatke.

Vaš Njuškalo / Bika.net

  • Tema: Bika.net za pravne osobe

Što Bika.net nudi poslovnim korisnicima?

Bika.net je poslovna mreža. Uključivanjem u ovu mrežu i aktivnim sudjelovanjem u njoj dobivate priliku za više.

Više čega? Za više poslova, mogućnosti, poznanstava, kontakata, ideja...

Kreirajte svoj Bika.net profil te na jednom mjestu opišite čime se bavite, svoje trenutne i buduće poslovne aktivnosti, pohvalite se novim projektima, povežite sa stručnjacima koji bi vam mogli koristiti... Drugim riječima, iskoristite dostupnu platformu da biste postali prepoznatljiv i poželjan poslodavac.

Umrežavanje na portalu Bika.net omogućava da pratite zanimljive aktivnosti iz poslovnog okruženja te da osigurate kvalitetan razvoj brenda. Možete predstaviti svoje prednosti i dostignuća i ostvariti profesionalnu suradnju s drugim tvrtkama ili ustanovama, ili sa stručnim pojedincima čije biste znanje mogli koristiti.

Objavljujte oglase za slobodna radna mjesta ili pretražujte bazu profila korisnika, njihova iskustva i obrazovanje te odaberite odgovarajućeg zaposlenika. Iskoristite grupe kao mjesto za detaljniji uvid u stručnost i interese vama zanimljivih korisnika.

Zadnje vijesti

  • Poslovna mreža - izvor novih suradnika i zaposlenika
  • Kako dobiti najviše od Bika.net portala?